Firemní akce

Teambuilding

„Neméně důležitou součástí aktivit sportovní agentury Sport-zone je kromě pořádání lyžařských a snowboardových kurzů, také příprava a realizace sportovních a zábavných programů pro firemní týmy. Všechny nabízené a vytvářené programy zajišťuje tým instruktorů. Nabyté zkušenosti práce v oblasti nám umožňují nabízet výběr širokého spektra různých aktivit, které mohou být součástí nebo doplňkem programu připraveného pro vaši firmu. Mohou být také ale i jeho hlavní částí.“

Fun akce:

Zábavné aktivity pro zaměstnance nebo obchodní partnery jsou zaměřené na upevňování a prohlubování dobrých vztahů – interních i externích. Zábavné aktivity nemají obvykle charakter školení.


Mezi zábavné akce můžeme řadit například:

– zaměstnanecké olympiády

– vánoční večírky pro zaměstnance

– sportovní hry pro obchodní partnery


Tyto programy jsou koncipované pro menší a střední skupiny – od cca 12 osob do cca 30 osob, rozsah odpovídá velikosti skupiny, obvykle pak 1 – 2 dnům.

Teambuilding paintball
Teambuilding

Teambuilding:

Teambuilding, tmelení, outdoor, zážitkový program, kurz týmové spolupráce, teaming… našli bychom mnoho dalších označení firemních akcí, ve kterých jde o tým.

 

To, o co jde v teambuildingu v našem pojetí, jsou nejrůznějších situace a následná ohlédnutí, prostřednictvím nichž učíme:

 

– jak být spolupracujícím člověkem

– jak být týmovým hráčem

– jak být vůdčím typem (dominance)

– jak zapadnout do nového týmu
Teambuilding
Teambuilding

„Dovolíme si tvrdit, že v současné době jsou již pracovní skupiny a týmy, které neprošly teambuildingem, v menšině oproti těm, které už nějakou zkušenost mají. Ze svých zkušeností můžeme říci, že teambuilding v zimních podmínkách je velmi účinný. Nadto je velmi zajímavý a méně tradiční než jarní, letní a podzimní akce. 


Spolupráce v drsné přírodě, rozehřátí u čaje či něčeho silnějšího u plápolajícího krbu… Zážitky jsou velmi intenzivní, neboť kromě modelových situací působí na účastníky právě i zimní podmínky, které si ve většině případů sice žádají výraznější vystoupení z komfortní zóny než u akcí v jiných ročních obdobích, jsou však mnohdy zbytečně obávané.“

Metoda kurzu týmové spolupráce:

„Tato metoda se zakládá na osvědčené výchově prožitkem a zkušeností. Vychází z faktu, že si zapamatujeme nejvíce z toho, co opravdu vykonáme či prožijeme (až 80 %) a méně z toho, co vidíme (50%) nebo slyšíme (20%). 


Kultivujeme tedy návyk učit se životem – prožíváním. Stavíme lidi do výzvových situací, které probíhají z větší části v přírodním prostředí, kde se člověk přirozeně chová, používá stejné vzorce chování jako v každodenním životě, a tím jim nabízíme prožitky, které jsou dále zpracovávány za pomoci správně vedené reflexe. 


Vedeme účastníky programu k diskuzím, analýzám a komentářům k právě prožité aktivitě a klademe důraz na širší souvislosti mezi „nevážnou“ aktivitou a vážným osobním a pracovním životem. Tímto procesem se totiž prožitky přeměňují v nové zkušenosti a kvalitně provedená reflexe tak zaručuje přenos nabytých zkušeností a poznatků do podmínek reálného života. 


Během našich programů spojujeme jednotlivé aktivity v harmonicky propojený celek s předem stanoveným cílem. Nehledíme až tak na samotný výsledek aktivity, jako spíš na její průběh. 


Velkou váhu přikládáme zpětné vazbě (reflexi) následující bezprostředně po dané aktivitě a na závěr programu.

Teambuilding zorb
Teambuilding
CIMG2417
Teambuilding

Produkce:

Velmi oblíbenou a prověřenou lokalitou pro pořádání našich outdoorových programů je camp Stříbrný rybník, který se nachází u Hradce Králové. Je zde ideální prostředí právě k pořádání takovýchto akcí. Pěkná příroda s četnými lesy, příjemné posezení a občerstvení.


Všechny školící nebo prezentační programy provází nadstandardní servis. Mimo program zajistíme veškeré produkční aktivity spojené s danými akcemi tak, aby se klient nemusel o nic starat a jen si přijel užít čas pro vzdělávání či pobyt plný zábavy, adrenalinu a relaxace. Manažer projektu s klientem nadefinuje veškeré potřebné činnosti spojené s programem, myslí na všechny maličkosti a klient se může na celou produkci plně spolehnout.

Každý program provází:


– zajištění ubytování
– občerstvení
– doprava a přeprava účastníků
– zajištění pozvánek, komunikaci s účastníky – tzv. check-in, navigaci účastníků na místo určení
– nadstandardní služby – zajištění doplňků (oblečení, atd …) pro účely programu s logem klienta, přípravu cen pro vítěze apod.


Klientům navíc rádi zpracujeme „slide show“ – večerní promítnutí fotografií pořízených v průběhu programu, které mohou být předány klientovi na USB nebo k dispozici na stažení přes Cloud.

 

Zařaďte se do fronty našich spokojených klientů. I Vám máme co nabídnout.